Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie jest placówką oświatowo - wychowawczą prowadzoną przez Urząd m.st.Warszawy Dzielnicy Praga Południe i jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy o Systemie Oświaty.


Wprowadził BZMW/wmielczarek 2012-12-14
Aktualizujący bzmw/wmielczarek 2012-12-14
Zatwierdzający bzmw/wmielczarek 2012-12-14
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-12-14
Wersja standardowa